CzechEnglishFrenchGerman
Výjimečné ubytování na úpatí Pálavy

Dívčí hrady (Děvičky)

Na Děvičky se dostanete po dvou turistických stezkách od penzionu Citadela. Z penzionu Citadela je výhled na zříceninu hradu Děvičky.
Děvičky (též Dívčí hrady ) jsou zřícenina gotické hradu tvořící dominantu severního okraje hřebene masívu Děvín, nejvyššího vrcholu Pavlovských vrchů. Nachází se na vápencové skále vypínající se do nadmořské výšky 428 m n. m.

Hrad Děvičky je možné navštívit v jakoukoliv roční dobu během dne. Nedoporučuji na hradě přespávat a to jakkoliv, neboť hrad je pod ostřížím zrakem ochránců, kteří nelítostně rozhazují pokutové bloky.

Západně od Pavlova na příkré, ze tří stran nepřístupné skále se nalézají zříceniny kdysi významného a pevného hradu zvaného Děvičky,  který se poprvé připomíná v r. 1222 pod slovanským jménem Dewiczky. Pro své strategické postavení zůstával hrad v zeměpanském držení.
Zkamenělé dívky

Před hradem stojí tři skalní útesy. Jsou to podle pověsti zkamenělé dívky. Odtud pochází i název hradu Děvičky, Dívčí hrady nebo Maidenburg. V jedné z pověstí to byla tatarská princezna a její družky, v jiné tři dcery pána hradu Arnulfa, které chtěl zneuctít ďábelský Trabaccio, v jiné opět tři neposlušné zámecké dcery zakleté svojí matkou. Za tichých nocí se od těchto kamenů ozývá tichý nářek.

Bílé paní

V noci obcházejí kolem hradních zřícenin přízraky dvou bíle oděných postav. Když spatří člověka, s výkřikem prchají na Děvičky, v jejichž troskách mizí. Podle legendy jsou to dcery hradního pána, které po švédském vpádu roku 1645 byly zasypány v podzemní chodbě. Tato chodba údajně vede z hradu až pod kostel v Dolních Věstonicích.

Pálavský poklad

Pod hradem je prý ukryt zlatý poklad, hlídaný velkým černým psem. Podle pověsti jej uviděla jedna žena z Pavlova, žnoucí pod Děvičkami trávu. Rozprostřela plachtu a srpem do ní nahrnula zlato. Pes ji však kousl a ruka ihned zčernala. Zvonilo právě poledne. Spolu se psem v zemi zmizelo i zlato.

Penzion Citadela se těší na vaší návštěvu!