CzechEnglishFrenchGerman
Výjimečné ubytování na úpatí Pálavy

Typy na výlety

Penzion CITADELA a jeho okolí

Děvín – nejvyšší a nejmohutnější vrch Pálavy vysoký  554,5 m

Tabulová hora – výrazný geomorfologický útvar s plochým temenem ze zvětralého vápence

Kalendář věků – sprašový profil ve starém hliníku je významnou světovou geologickou lokalitou

Růžový vrch – výrazný vápencový hřeben, rozčleněný skalními průrvami na několik částí

Kočičí skála – osamocený vápencový skalní útvar, nacházející se u silnice vedoucí do Mikulova

Jeskyně na  Turoldu – jsou jedinými zpřístupněnými jeskyněmi v jurském vápenci v ČR

Svatý kopeček–  významné poutní místo s kostelem sv. Šebestiána, zvonicí a křížovou cestou

Židovský hřbitov  v Mikulově – rozsáhlý hřbitov patří k nejvýznamnějším památkám tohoto druhu v ČR

Barokní domy v Pavlově – budovy barokních sklepů s honosnými štíty

Dívčí hrady (Děvičky) – kolem roku 1222 postavený strážní hrad na ochranu zemské cesty směřující z Rakouska

Sirotčí hrádek – patří mezi naše scéneristicky nejkrásnější a nejromantičtější gotické hradní zříceniny

Lednický zámek a Minaret – nejnavštěvovanější a  jeden z nejcennějších památkových objektů

Janohrad (Janův hrad) – umělé zříceniny postavené v letech 1801-1807 podle projektu Josepha Hardtmutha

Valtický zámek – překrásný barokní zámek, zrekonstruovaný tak, jak jej zanechal  architekt J. B. z Erlachu

Dianin chrám (Randez-vous) –  romantický lovecký zámeček, který má podobou římského vítězného oblouku.

Pohansko – zámeček s mohutnými postranními arkádami zdobí plastické reliéfy s loveckými scénami

Kolonáda na Reistně – salet v podobě antické kolonády s korintskými sloupy a sochami

Rybniční zámek – půvabná klasicistní jednopatrová stavba  je situována na  svahu břehu Prostředního rybníka

Lovecký zámeček – jednopatrová budova s arkádami a lodžií  s toskánskými sloupy na hranolových podstavcích

Hraniční zámek–  salet s třemi pavilony a altány se pyšní iluzivně malovanou architekturou

Belveder – empírová  budova byla vystavěna na Liščím vršku, v současné době v rekonstrukci a uzavřen

Chrám Tří Grácií – empírový chrám s kolonádou z r. 1825 se sousoším tří antických bohyní

Apollónův chrám  – stavba zasvěcená antickému bohu Apollonovi s dórskými sloupy a krásným výhledem

Kaple svatého Huberta – místo tradičního zahájení lovů v Lednicko-valtickém areálu

Nový dvůr – empírový komplex hospodářských stavení

Zámek v Mikulově –  stojí na skalnatém kopci zvaném Zámecký vrch a tvoří jednu z dominant města

Vodní nádrž Nové Mlýny – rozlohou druhá největší vodní nádrž v ČR

Aquapark Moravia

Termální bazén v Pasohlávkách

Termální koupaliště v Laa an der Thaya (Rakousko)

Poysdorf  (Rakousko) 

Lázeňský dům v Lednici

 

Penzion CITADELA se těší na Vaší návštěvu!