CzechEnglishFrenchGerman
Výjimečné ubytování na úpatí Pálavy

Sirotčí hrádek

Po turistické stezce bezprostředně vedle penzionu Citadela se dostanete na Sirotčí hrádek.

Výsledek obrázku pro sirotčí hrádek pálava

Zřícenina Sirotčího hrádku se nachází v těsné blízkosti obce Klentnice v nadmořské výšce 458 metrů. Hrad byl zbudován na dvou vápencových skaliscích, které dělila hluboká rokle, přičemž hlavní část hradu se nacházela na jižněji položené skále. Přes rokli pravděpodobně vedl most. Na menší plošině jižní skály byl vybudován třípatrový palác. Na severní straně Sirotčího hrádku, která je dnes nepřístupná, se nacházela hranolová strážní věž. Celé předhradí bylo ohrazeno valem.

Z hradu se dochovala hradní zeď na jižním skalisku o výšce osmi metrů, v jejímž středu se nachází okenní otvor. Na protější straně zdi Sirotčího hrádku je pozůstatek třípatrového paláce vysoký několik metrů. V něm jsou hned tři okenní otvory, z toho dva jsou zakončeny lomeným obloukem. V těsné blízkosti Sirotčího hrádku  se nachází studna , která sloužila k zásobování hradu vodou. Na severněji položeném skalisku se dochovaly jen poměrně malé pozůstatky hradního zdiva.

Sirotčí hrádek (Sirotčí hrad, Sirotčí hrady, Waisenstein) dostal název podle rodu Wehingenů, feudálů švábského původu, jejichž jedna větev zvaná Sirotci místní hrad vystavěla. Někdy je Sirotčí hrádek nazýván také jako Růžový hrad (Rosenstein či Rasenstein – ostrý kámen). Roku 1645 byl vypálen a rozbořen Švédy.

Templářská pověst

Na Sirotčím hrádku byl údajně kdysi kastelánem rytíř Čičos, příslušník středověkého rytířského řádu templářů. V době, kdy se měl Čičosovi narodit syn, přišel mu od templářského řádu povolávací rozkaz do jedné ze středověkých bitev. Kvůli narození syna však Čičos odmítl do boje narukovat.

Nedlouho na to se na hrad dostavil komtur, kterého Čičosova žena Růžena požádala, aby šel nově narozenému dítěti za kmotra. Podle tradičního zvyku jméno dítěte vybírá právě kmotr. Komtur nabídku přijal a dal dítěti jméno Orphanus (sirotek).

Po narození dítěte nechal komtur popravit Čičose za zradu templářského řádu a učinil tak Orphana skutečným sirotkem. Poté dal popravit všechny obyvatele hradu (až na jednoho), zatímco vdově po Čišosovi puklo srdce žalem. Komtur z hradu odjel a Orphana vzal s sebou. Ten když se po letech na hrad vrátil, nalezl tam jediného člověka – starce, kterému se kdysi podařilo uniknou komturovu hněvu. Když mu stařec převyprávěl, co se tehdy s jeho rodiči stalo, Orphanus zešílel a od té doby údajně jezdí po nocích na koni ze Sirotčího hrádku na Turold.

Z hradu se dochovalo pouze torzo strážní věže a paláce.

Přístupnost:

Zříceninu Sirotčí hrádek naleznete nedaleko obce Klentnice taktéž v chráněné krajinné oblasti Pálava. Lokalita je celoročně volně přístupná po  zelené turistické stezce od penzionu Citadela. Nejbližší autobusovou zastávku naleznete v obci Klentnice (asi 0,5 km) a nejbližší vlakovou zastávku pak v Mikulově (asi 6,3 km). Zaparkovat můžete volně právě v nedaleké obci Klentnice. Pokud chcete ovšem projít celou naučnou stezku Děvín, pak je vhodnější nechat vůz u penzionu Citadela, odkud vyrazíte a opět se sem vrátíte. Různorodost stezek Vás rozhodně nudit nebude ani při zpáteční cestě.

Výhled:

Po vystoupání skalní průrvou Vás kromě pozůstatků gotické zříceniny Sirotčí hrádek čekají také široké výhledy do kraje Pálavy. Dohlédnete na zříceninu Dívčí hrady a samozřejmě také na vodní dílo Nové Mlýny.

Ubytování nedaleko Sirotčího hrádku  – Penzion Citadela

Turistické putování z penzionu Citadela po Pálavě nemůže vynechat Sirotčí hrádek.

Penzion Citadela nabízí ubytování v samém centru Pálavy s úchvatným výhledem na krajinu.

  • nekuřácké prostředí
  • wifi
  • kompletně rekonstruovaný objekt
  • wellness

Penzion Citadela – Horní Věstonice se těší na Vaši návštěvu!